Om Västby Hamnförening

Styrelsen:

Ordförande:  Bo Berglund          070-455 45 30 Kassör:           Mats Edström       070-693 91 41

Ledamot:       Sven Dahlberg

Ledamot:       Dan Wännström

Ledamot:       Helena Westerlund 

 

Suppleant:     Torbjörn Eriksson

Suppleant:     Ingela Wännström

Hamnfogde/Båtplatsansvarig: 

Thomas Östman  070-350 66 27

Hamnkommitté:

Styrelsen

Valberedning

Magnus Holm

Johan Nilsson

Miljöchef:

Dan Wännström

Webbansvarig:

Tomas Rydell

Västby Hamnförening

 

Västby Hamförening startades 1979 och bestod då av...

Här behöver vi hjälp med en historiebeskrivning, ge mig pls.

och har idag utvecklats till...