top of page

Sjösättning Fredag 31 Maj, Stora kranen, Torsvikssågen.

Till sjösättning i Västbyhamn, Nu är Nordingråmannen bokad för sjösättning på klubben 2024-05-25 

Sjösättning i lilla sågverksgruppen är  nu Nordingråmannen bokad för sjösättning

2024-05-15 ev. 16

Att hyra en båtplats i Västby innebär att du har världsarvet Högakusten och dess skärgård direkt runt knuten! 

Världsarvet Högakusten

Möt vår ordförande

 

Hej! jag heter Bo Berglund och har blivit tvingad att säga något här.... Texten är under uppdatering.

Västby Hamnförening på Instagram:

Copyright 2024 Knakåbrak

bottom of page